Kurasonchi ta un kurason ku hopi pashon
i energia

Pero un dia e ta disidí ku e ker ta algu otro ku djis un simpel kurason. E ta bai keiru rònt di e kurpa pa mira kon lo ta pa ta un wowo, pa hole kon lo ta pa ta un nanishi, pa sinti kon lo ta pa ta un man òf un pia, pa purba kon lo ta pa ta un boka i pa tende kon lo ta pa ta un orea. Durante su aventura Kurasonchi ta siña hopi, pero e lès mas grandi ta bini ora e ta haña sa kon importante un kurason chikitu den un mundu grandi ta.

Curasonchi

papiamento

Kurasonchi

papiamentu

Hearty

English

Corazoncito

Español

Hartje

Nederlands